Puchar Kamienicy / 30.04-01.05.2016 / Kamienica k. Wągrowca (woj. Wlkp.) / w klasach Raceboard amator, Raceboard zawodnik, Slalom amator

Organizatorzy, partnerzy
Extreme Planet
Wioska Surfera
Dzieciaki na Dechy
Termin
30.04 (sb) - 01.05.2016 (nd)
Miejsce, biuro, baza
Regaty zostaną rozegrane na akwenie Jeziora Kaliszańskiego
Siedziba i biuro regat Wioska Surfera (baza) w Kamienicy k. Wagrowca
Konkurencje
Raceboard Amator
Raceboard Zawodnik
Slalom Open
Kategorie
Młodzik 11-13 lat
Junior 14-16 lat
Senior do 17-35 lat
Masters 36-45 lat
Grand Masters 46-55 lat
Weteran 56+ lat
Zasady rozgrywania regat
Regaty będą rozgrywane zgodnie z przepisami klasowymi, aktualnymi przepisanymi regatowymi ISAF oraz wytycznymi Organizatora (Zawiadomienie oraz Instrukcja Żeglugi).
Szczegółowe zasady rozgrywania wyścigów będą przedstawione w Instrukcji żeglugi, która będzie udostępniona zawodnikom na oficjalnej Tablicy Informacyjnej Regat 30.04. od godz. 9.00.
Odpowiedzialność
Wszyscy uczestnicy regat zobowiązani są posiadać polisę OC na szkody mienia i osób trzecich. Startują też na własną odpowiedzialność.
Osoby niepełnoletnie startują na odpowiedzialność swoich rodziców lub prawnych opiekunów potwierdzoną pisemną zgodą (warunek dopuszczenia do startów!).
Organizatorzy regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w regatach.
Ramowy terminarz regat
Dzień Pierwszy: Sobota, 30.04.2016
 • 9:30-10:30 - finalna rejestracja zawodników w bazie ( uwaga podwyższona kwota zgłoszenia o 50%)
 • 11:00 - odprawa wszystkich uczestników regat przy tablicy na terenie bazy
 • 12:00 – starty do pierwszych wyscigów. Przewiduje rozegranie wyscigów wg planu:
  • 2 wyscigi z wody
  • przerwa 90 minut (ciepły posiłek)
  • 2 wyscigi z wody
Dzień Drugi: Niedziela, 01.05.2016
 • 10:00 - odprawa wszystkich uczestników regat przy tablicy na terenie bazy
 • 10:30 – starty do kolejnych wyscigów. Przewiduje rozegranie wyscigów wg planu:
  • 3 wyscigi z wody
  • koniec i na brzeg (ciepły posiłek)
 • 15.30 - zakończenie. Pożegnanie, wspólna fota i odjazd uczestników.
Punktacja, Klasyfikacja
Regaty będą uznane za ważne po rozegraniu min. 1 wyścigu.
W przypadku rozegrania 4 lub mniej wyścigów wszystkie wyniki zawodnika będą liczone do punktacji końcowej.
W przypadku rozegrania 5 i więcej wyścigów, jeden najgorszy rezultat zawodnika będzie odrzucony.
Warunkiem prowadzenia klasyfikacji w poszczególnych konkurencjach jest zgłoszenie się minimum 5 zawodników.
Nagrody
W poszczególnych konkurencjach wręczone zostaną medale i dyplomy oraz upominki.
Zostaną również rozdane nagrody pieniężne dla zwycięzców: dla najszybszej Pani i najszybszego Pana w klasie RCB Zawodnik (Open).
Zakwaterowanie i wyżywienie
25 zł – nocleg (z własnym śpiworem) (2 pokojowe, 8 osobowe domki drewniane z łazienką oraz aneksem kuchennym na terenie Wioski Surfera).
+ 5 zł ognisko z kiełbaskami
15 zł – obiad (dwa dania)
Rezerwacje miejsc proszę dokonywać wczesniej.
Opłaty pobierane na miejscu.
Zgłoszenia
mailowo na adres: lukasz@extremeplanet.pl
Wpisowe do regat:
 • młodzik, junior 40 zł
 • pozostałe kategorie 60 zł
Proszę wpłacać w całosci na konto:
Piotr Jasiniak
24 2490 1044 0000 4200 8914 9970
z tytułem Regaty
Wpłatę należy dokonać najdalej do dnia 25 kwietnia (data przelewu), po tym terminie opłata wpisowa wzrasta o 50%. Jest możliwosc wniesienia opłaty wpisowej również na miejscu pierwszego dnia regat.
Informacje dodatkowe
Zawodnicy startujący zobowiązani są do umieszczenia przynajmniej na jednej stronie żagla czytelnego numeru. Znaczki własne typu X, XX, 00, itp. nie będą respektowane, co skutkować będzie brakiem klasyfikacji.
Impreza ma charakter amatorski i protesty nie będą rozstrzygane. Uczestnicy dobrze się bawią i pływają fair.
Łukasz Polasik lukasz@extremeplanet.pl tel.: 501-450-424 – noclegi, organizacja
Piotr Jasiniak racesport@wp.pl tel.: 501-518-505 – regaty

Serdecznie zapraszamy na windsurfingowy weekend na jedno z najczystrzych jezior w Wielkopolsce!

Facebook Nasza Klasa Picasa Web Albums Kanał YouTube
Boltimor Międzynarodowe Stowarzyszenie Szkół Żeglarskich ISSA Surfer's Village Toko